Tuesday, 23 April 2024

MZ02-062- a+u 630

29 May 2023
453

ISBN4910019730330

Feature: Heatherwick Studio | a+u 2023:03

Project & Architects

Bund Finance Center | Foster + PartnersHeatherwick Studio

Project Review : ‘Bund Finance Center’ เป็นอาคารที่ถูกออกแบบให้เป็น ‘Cultural Center’ เพื่อใช้เป็นโรงละครและสามารถจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ แฟชั่นโชว์ เป็นต้น ซึ่งแนวความคิดหลักที่ใช้ในการออกแบบพื้นที่ใช้สอยรวมถึงรูปทรงของสถาปัตยกรรม คือ ‘โรงละครแบบจีน’ เป็นการดึงเอกลักษณ์แบบดั้งเดิมของสเปซควบคู่ไปกับการออกแบบ facade ให้สามารถเลื่อนขึ้น-ลง สลับไปมาตามจังหวะของเมือง ซึ่งโครงการนี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง Heatherwick Studio กับ Foster+Partners เพื่อช่วยกันพัฒนาและออกแบบสถาปัตยกรรมให้สัมพันธ์กับบริบทในย่านเขตเมืองเก่าทางประวัติศาสตร์ของแม่น้ำ Bund และเป็นย่านการเงินที่สำคัญของเซี่ยงไฮ้

Credits and Data

Project title: Bund Finance Center

Client: Bund Finance Center (Fosum)

Location: Shanghai, China

Design: 2010

Completion: 2017

Gross floor area: 420,000 sqm.

________________________________________________________________________________________________________________

Bombay Sapphire Distillery | Heatherwick Studio

Project Review : โครงการ Bombay Sapphire เดิมทีได้รับการพัฒนาให้เป็นโรงพิมพ์ผลิตกระดาษสำหรับธนบัตรของจักรวรรดิอังกฤษ มากว่า 2 ศตวรรษ ปัจจุบัน Bombay Sapphire เป็นผู้ผลิตเหล้า gin และมีความต้องการ Renovate อาคารให้กลายเป็นโรงกลั่นเหล้าและสำนักงานใหญ่ทางตอนใต้ของอังกฤษ และให้สถาปนิกจาก Heatherwick Studio ดำเนินการปรับปรุงออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยแห่งนี้ ซึ่งทีมสถาปนิกเริ่มให้ความสนใจในกระบวนการกลั่นแบบไอระเหยที่เป็นเอกลักษณ์ของ Bombay Sapphire รวมถึงออกแบบพื้นที่ภายในให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาชม พร้อมทั้งสัมผัสประสบการณ์ของโรงกลั่นเหล้า Gin แห่งนี้ เนื่องจากสูตรที่ใช้ทำเหล้า Gin ของบอมเบย์ใช้ทั้งพืชพรรณไม้เขตร้อนและเมดิเตอร์เรเนียนเพื่อผสมผสานรสชาติให้ดียิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาในการออกแบบโรงเรือนกระจก 2 หลังนี้ เพื่อเพาะพันธุ์พืชในสภาพอากาศที่แตกต่างกัน และออกแบบช่องเปิดที่เชื่อมระหว่างโรงเรือนกับ Dry Room เพื่อนำความร้อนมาใช้ในการสร้างสภาพอากาศสำหรับการเพาะพันธุ์พืชที่แตกต่างจากสภาพอากาศของอังกฤษ

Credits and Data

Project title: Bombay Sapphire Distillery

Client: Bombay Spirits Ltd.

Location: Hampshire, UK

Design: 2010

Completion: 2014

Gross floor area: 100 sqm.

________________________________________________________________________________________________________________

UK Pavilion | Heatherwick Studio

Project Review : Heatherwick Studio ได้ชนะการประกวดแบบ Pavilion ของสหราชอาณาจักร ที่จะจัดขึ้นในงาน World Expo 2010 ที่เซี่ยงไฮ้ ในงาน Expo 2010 นี้ถูกจัดขึ้นในธีมหลัก 5 ธีม ได้แก่ Urban Footprint, Urban Planet, Urbanian, City Being, and Urban Future – แต่ละ pavilion ของแต่ละประเทศจะนำเสนอสถาปัตยกรรมในมุมมองของการพัฒนาเมืองที่แตกต่างกัน ซึ่งการออกแบบ Pavilion นี้ทางทีมสถาปนิกได้นำศักยภาพของเมืองในอังกฤษ ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับธรรมชาติ นำมาใช้เป็นแนวความคิดหลักในการออกแบบ เนื่องจากลอนดอนเป็นที่ตั้งของสถาบันพฤกษศาสตร์แห่งแรกของโลก ได้แก่ ‘Kew Gardens’ ที่เป็น ‘Seed Bank’ ที่มีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์เมล็ดพันธ์ุพืชป่า กว่า 25 เปอร์เซ็นต์ของโลก จึงเป็นที่มาในการออกแบบ Pavilion ที่ใส่เมล็ดพันธุ์ต่างๆเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งกับอะคลิลิกแต่ละเส้น จึงทำให้ UK Pavilion เป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้ามาชมงานเป็นอย่างมาก และทำให้ UK Pavilion ได้รับรางวัลเหรียญทองในการออกแบบ World Expo 2010

Credits and Data

Project title: UK Pavilion

Client: Foreign and Commonwealth Office of the Government of the United Kingdom

Location: Shanghai, China

Design: 2007

Completion: 2010

Gross floor area: 6,000 sqm.

________________________________________________________________________________________________________________

Materials House | Heatherwick Studio

Project Review : พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในลอนดอน ได้ให้ Heatherwick Studio เป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบ ‘Materials House’ ซึ่งเป็นนิทรรศการที่จัดแสดงในหัวข้อ “everything that can be made of” for the Challenge of Materials gallery. เป็นการนำวัสดุแต่ละชิ้นที่มี texture ต่างกันจำนวน 213 ชิ้น นำมาประกอบขึ้นใหม่โดยใช้เทคนิคการตัดและการเชื่อม ทำให้เกิดเป็นรูปทรงเฉพาะตัวกว่า 2,000 ชิ้น แล้วนำมาวางซ้อนทับกันจนเกิดเป็นเลเยอร์และกลายมาเป็นงานศิลปะที่เกิดจากการนำวัสดุสร้างบ้านจากสตูดิโอของสถาปนิก นำมาสร้างสรรค์พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการ ‘Materials House’ ในครั้งนี้ด้วย

Credits and Data

Project title: Materials House

Client: Science Museum London

Location: London, United Kingdom

Design: 1997

Completion: 1999

Gross floor area: 7x4x1.5 m.

________________________________________________________________________________________________________________

Temple | Heatherwick Studio

Project Review : Heatherwick Studio ได้รับการเสนอให้ออกแบบวัดพุทธ ที่ตั้งอยู่บนภูเขาที่สามารถมองเห็นเมืองคาโกชิมะทางตอนใต้ของญี่ปุ่น ซึ่งทางสถาปนิกได้ร่วมกันพัฒนา Program Function การใช้งานที่สำคัญสำหรับวัดพุทธในญี่ปุ่น ต่อมาสถาปนิกจึงเริ่มพัฒนา Schematic Model จาก ‘ดินเหนียว’ ขึ้นมาก่อนและหลังจากนั่นก็เริ่มพัฒนา Schematic Model จากรูปทรงของผ้าไตรจีวร เมื่อได้ form อาคารแล้ว จึงมีการ Study การจัดวาง Planning ที่สอดคล้องไปกับ form ของอาคาร

Credits and Data

Project title: Temple

Client: Shingon-shu Buddhist Organization

Location: Kagoshima, Japan

Design: 2001

________________________________________________________________________________________________________________

Boiler Suit at Guy’s Hospital | Heatherwick Studio

Project Review : โรงพยาบาล Guy’s Hospital มีความต้องการ Renovate ปรับปรุงอาคารให้ดีขึ้น โดยเฉพาะในส่วนทางเข้าด้านหลัง ซึ่งเป็นทางเข้าหลักของโรงพยาบาลที่อยู่ติดกับส่วนของงานระบบ เนื่องจากโรงพยาบาลถูกก่อตั้งในลอนดอนมานาน จึงทำให้สภาพของอาคารเริ่มทรุดโทรมไปตามการใช้งาน เพื่อออกแบบให้ตอบโจทย์กับความต้องการของโรงพยาบาล ทางสถาปนิกจึงเสนอไอเดียในการ renovate อาคาร โดยเริ่มจากกระบวนการ Study Facade เพราะอาคารที่จะ Renovate เป็นส่วนของงานระบบ ผนังบางส่วนจึงมี Grill Air ไว้เพื่อระบายอากาศ ดังนั้นสถาปนิกจึงออกแบบ Cladding Panel ที่ทำจาก Stainless Steel ด้วย Pattern ‘การสาน’ สลับกันไปมาจนเกิดเป็น Curve ทำให้เกิดช่องว่างเล็กๆ ที่สามารถช่วยระบายอากาศได้

Credits and Data

Project title: Guy’s Hospital

Client: Guy’s Hospital NHS Foundation Trust

Location: London, United Kingdom

Design: 2002

Completion: 2004

________________________________________________________________________________________________________________

Interview:
“I’m an imposter – a maker in the world of designing buildings.”
Thomas Heatherwick in Conversation with Mami Kataoka

________________________________________________________________________________________________________________

Google Bay View | Heatherwick Studio | Bjarke Ingels Group

Project Review : Google Bay View เป็นแคมปัส (campus) แรกที่ Google ออกแบบและพัฒนาขึ้น โดยเน้นให้สอดคล้องกับเรื่องของการใช้พลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม โครงการนี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทีมสถาปนิก Heatherwick Studio กับ Bjarke Ingels Group ตั้งอยู่ที่ Mountain View, California. สำหรับแนวทางในการออกแบบ Google ได้กำหนดหัวข้อหลักๆ 3 อย่างด้วยกัน ได้แก่ ‘นวัตกรรม ธรรมชาติ และชุมชน’ โดยตั้งใจให้สำนักงานแห่งใหม่นี้ ดำเนินงานด้านพลังงานและเน้นใช้พลังงานสะอาด โดยปราศจากคาร์บอนตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ภายในปี 2030 ซึ่ง Google คาดว่าโครงการจะได้รับการรับรอง LEED-NC v4 Platinum และ กลายเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใหญ่ที่สุดที่เคยได้รับใบรับรอง International Living Future Institute (ILFI) Living Building Challenge (LBC) Water Petal ในการออกแบบและวางผังโครงการ ‘Bay View’ จะแบ่งออกเป็น 3 อาคารหลัก ได้แก่ อาคารสำนักงาน, พื้นที่จัดงานอีเวนต์ และที่พักสำหรับให้พนักงานเข้าพักได้ชั่วคราว ในส่วนของการออกแบบที่เป็นจุดเด่นของโครงการ ได้แก่ ‘รูปทรงของหลังคา’ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Aircraft Hangar และปรับรูปทรงของหลังคาให้เป็นกระโจมพร้อมโครงสร้างเหล็กที่แข็งแรง ซึ่งทางทีมสถาปนิกได้เลือกติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาทั้งหมด ที่ถูกพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับโครงการนี้โดยเฉพาะ

Credits and Data

Project title: Google Bay View

Client: Google

Location: Mountain View, California, United States

Design: 2015

Completion: 2022

Gross floor area: 157,935 sqm.

________________________________________________________________________________________________________________

Nanyang Technological University Learning Hub | Heatherwick Studio

Project Review : Heatherwick Studio ได้ชนะประกวดการแข่งขัน ‘ออกแบบอาคารของ Nanyang Technological University‘ ซึ่งเป็น Learning Hub ที่สำคัญทางการศึกษาอีกหนึ่งแห่งของสิงคโปร์ ในการออกแบบและวางผังของอาคาร จะเห็นได้ชัดว่า Planing ของอาคารแตกต่างจากอาคารเรียนทั่วไป ที่มักจะออกแบบ Planing แบบจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามแนวยาว ทำให้ Corridor ในบางพื้นที่ไม่มีแสงธรรมชาติส่องผ่านเข้ามา จึงเป็นอีกหนึ่งแนวคิดหลักในการออกแบบวางผังอาคาร และทางมหาวิทยาลัยต้องการให้ Learning Hub แห่งนี้เป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้และเป็นพื้นที่สำหรับพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา จึงเกิดเป็นแนวคิดสำหรับการวางผังโดยให้ทุกอาคารหันหน้าเข้าหากันเพื่อให้ทุกคนมีปฏิสัมพันธ์กันและออกแบบให้มี Courtyard เปรียบเหมือนโถงกลางที่คอยทำหน้าที่เชื่อมแต่ละ unit เข้าด้วยกัน เพื่อให้แสงธรรมชาติสามารถส่องผ่านเข้ามายัง Courtyard ช่วยทำให้อาคารดูมีชีวิตชีวามากขึ้น นอกจากนั่นยังให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อม ทางสถาปนิกจึงออกแบบสถาปัตยกรรมแห่งนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมระหว่าง ‘มนุษย์กับธรรมชาติ’ เข้าด้วยกัน โดยโครงการนี้ยังได้รับรางวัล Green Mark Platinum ระดับสูงสุดของสิงคโปร์อีกด้วย

Credits and Data

Project title: Nanyang Technological University Learning Hub

Client: Nanyang Technological University

Location: Singapore

Design: 2011

Completion: 2015

Gross floor area: 14,000 sqm.

________________________________________________________________________________________________________________

Woolbeding Glasshouse | Heatherwick Studio

Project Review : ‘Heritage flowers: kinetic Glasshouse and Silk Route Garden unveiled by Heatherwick Studio and the National Trust’ | ในการออกแบบ Glasshouse ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสวนขวดสไตล์ Victorian และในการออกแบบ form ของเรือนกระจกนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก ‘กลีบเลี้ยง’ ของพืชพันธ์ุดอกไม้ ซึ่งภายในเรือนกระจกนี้เป็นพืชพันธุ์กึ่งเขตร้อน สถาปนิกจึงออกแบบให้เรือนกระจกนี้สามารถเปิด-ปิดได้ โดยใช้ Hydraulic Mechanism

Credits and Data

Project title: Woolbeding Glasshouse

Client: Woolbeding Charity and the National Trust

Location: West Sussex, United Kingdom

Design: 2015

Completion: 2022

Gross floor area: 141 sqm.

Site area: 2,250 sqm.

________________________________________________________________________________________________________________

Maggie’s Yorkshire | Heatherwick Studio

Project Review :

Credits and Data

Project title: Maggie’s Yorkshire

Client: Maggie’s

Location: Leeds, United Kingdom

Design: 2012

Completion: 2020

Gross floor area: 460 sqm.

________________________________________________________________________________________________________________

Essay:
The Science behind Our Emotional Connection to Architecture
Ruth Conroy Dalton

Little Island | Heatherwick Studio

Project Review :

Credits and Data

Project title: Little Island

Client: Hudson River Park Trust (HRPT) & Pier 55 Project Fund (P55P)

Location: New York City, United States

Design: 2013

Completion: 2021

Gross floor area: 11,000 sqm.

________________________________________________________________________________________________________________

Tian An 1000 Trees | Heatherwick Studio

Project Review :

Credits and Data

Project title: Tian An 1000 Trees

Client: Tian An China Investment Company

Location: Shanghai China

Design: 2011

Completion: 2021

Gross floor area: 300,000 sqm.

________________________________________________________________________________________________________________

Tree of Trees | Heatherwick Studio

Project Review :

Credits and Data

Project title: Tree of Trees

Client: Queen’s Green Canopy

Location: London, United Kingdom

Design: 2022

Completion: 2022

________________________________________________________________________________________________________________

Eden | Heatherwick Studio

Project Review :

Credits and Data

Project title: Eden

Client: Swire Properties Ltd. / Celestial Fortune

Location: Singapore

Design: 2013

Completion: 2019

Gross floor area: 7,173 sqm.

________________________________________________________________________________________________________________

Zeitz Museum of Contemporary Art Africa | Heatherwick Studio

Project Review :

Credits and Data

Project title: Zeitz Museum of Contemporary Art Africa

Client: Victoria & Alfred Waterfront Holdings

Location: Cape Town, South Africa

Design: 2011

Completion: 2017

Gross floor area: 9,500 sqm.

________________________________________________________________________________________________________________

Coal Drops Yard | Heatherwick Studio

Project Review :

Credits and Data

Project title: Coal Drops Yard

Client: Argent LLP

Location: London, United Kingdom

Design: 2014

Completion: 2018

Gross floor area: 13,500 sqm.

________________________________________________________________________________________________________________

Hainan Performing Arts Center | Heatherwick Studio

Project Review :

Credits and Data

Project title: Hainan Performing Arts Center

Client: Haikou Tourism and Culture Investment Holding Group

Location: Hainan, China

Design: 2022

Completion: Ongoing

Gross floor area: 101,629 sqm.

________________________________________________________________________________________________________________

Essay:
Azabudai Hills
– Building a “Modern Urban Village” in the Middle of
the World’s Busiest City
Heatherwick Studio

Project Review :

Credits and Data

Project title: Azabudai Hills

Client: Mori Building Company

Location: Tokyo, Japan

Design: 2018

Completion: Projected 2023

Gross floor area: 8.1 ha

________________________________________________________________________________________________________________

Interview:
Shingo Tsuji